بخشنامه 200/1401/42 مورخ 1401/07/27انواع مالیات مستقیم و غیر مستقیم

به منظور تسهیل فرآیند اجرایی حکم بند (ذ) تبصره(6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر «کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود از پرداخت هرکونه مالیات و عوارض معاف می باشند»، به پیوست تصویر تفاهم نامه منعقده فیمابین سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص نحوه اجرای حکم مذکور جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می شود.

—————————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————————–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

تفاهم نامه فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

موضوع: نحوه اجرای بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

در راستای اجرای حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر « کلیه طرح (پروژه) های زود بازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشند» و با توجه به جلسه مورخ 1401/04/14 فی مابین نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به منظور رفع ابهام و تسهیل اجرای حکم قانونی مزبور در عملکرد سال 1401، موارد ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت:

الف- تعاریف

-1طرح (پروژه) زودبازده: فعالیت ها، طرح ها و پروژهایی که در حوزه های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل ها و مراتع، بیابان زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی (آب و برق)، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان انجام می شود (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).

-2پروژه عام المنفعه: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک و مرزی می شود از قبیل مسجد، خانه بهداشت، مدرسه، خانه معلم، راه روستایی، آبرسانی و بخش های راه و آب و مسکن. (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).

-3گروه جهادی: مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی است که برای کمک به رفع فقر و محرومیت در روستاها و مناطق محروم مجاهدت می نمایند. این جهادگران به موجب ماده (13) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب سال 1370 « در زمان اردوی جهادی» بسیجی محسوب می شوند و مرجع صدور مجوز تشکیل، فعالیت، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر آنها، بسیج سازندگی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد و فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان گروه جهادی ممنوع است . (ماده (2) طرح اصلاح قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).

-4مناطق محروم و کم برخوردار: شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته، محروم و کم برخوردار موضوع (جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (ذ) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 منطبق با آخرین فهرست تصویب شده توسط هیات وزیران.

ب- فرآیند اجرایی

-1با عنایت به ماده (3) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی به عنوان متولی اجرای طرح ها و پروژهای زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر (صرفا تا قبل از راه اندازی سامانه مودیان) می باشد.

-2سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(ذی حسابی سپاه)، متولی تأیید و معرفی طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه، موضوع حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

-3صورتحساب های مربوط به خرید کالاها و خدمات کلیه طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، می بایست به نام سازمان بسیج سازندگی صادر شود.

تبصره : با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفا صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود.

-4سازمان بسیج سازندگی موظف است هنگام خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب های صادره درج و مطالبه شده است پرداخت نماید.

-5مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط سازمان بسیج سازندگی بابت خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده بنابه درخواست سازمان یاد شده و پس از تایید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی آنها توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط و با رعایت و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و تبصره های آن و دستورالعمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/02/21 قابل استرداد می باشد.

-6سایر فعالیت های سازمان بسیج سازندگی که در راستای انجام طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه موضوع حکم قانونی صدرالاشاره نباشند، از چارچوب این تفاهم نامه خارج بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

      برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

 

مجوزها authorizition
09140405012