بخشنامه 200/1401/37 مورخ 1401/07/19
به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، موضوع مصوبه شماره 101061/ت60172هـ مورخ 1401/06/12 هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

                                               

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات” طی نامه شماره ۱۰۱۰۶۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

ماده ۱۰ اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات با اصلاحات و الحاقات بعدی (مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ مجلس شورای اسلامی) به شرح زیر می باشد:

كاركنان شاغل در پاركهای علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون ماليات‌ های مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می ‌باشند. آيين ‌نامه اجرائی اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون  به پيشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقيقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و معاونت علمی و  فناوری رئيس ‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران می ‌رسد.

****

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۶/۶/۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به استناد ماده (۱۰) اصلاحی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات – مصوب ۱۴۰۱-، موضوع بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش­بنیان – مصوب ۱۴۰۱- آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان
و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- پارک علم و فناوری: پارک‌ علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲- مالیات با نرخ صفر: مالیات با نرخ صفر حقوق کارکنان شاغل در پارک­ علم و فناوری.

ماده ۲- کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت­ها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی­شان از مراکز یادشده، مشمول ماده (۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدي مي‌باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رییس همان پارک علم و فناوری است.

تبصره- معیارها و شاخص­های فرآیند ارزیابی براساس مصوبه هیئت امنای پارک تعیین می­شود.

ماده ۳- برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی کشور و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک‌ علم و فناوری می‌باشد که به تأیید رییس پارک علم و فناوری رسیده است.

ماده ۴- رییس پارک علم و فناوری مسئول اجرا و نظارت بر عملکرد این آیین­نامه می‌باشد و در صورت قصور و تقصیر رییس پارک مذکور در تضییع حقوق دولتی، وی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مسئولیت خواهد داشت.

ماده ۵- اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین‌نامه، در چهارچوب شرایط مقرر، از تاریخ لازم­الاجرا شدن قانون جهش تولید دانش بنیان – مصوب ۱۴۰۱ – نافذ است.

      برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

 

مجوزها authorizition
09140405012