بخشنامه 200/1401/22 مورخ 1401/05/04
پیرو بخشنامه های شماره 200/1401/8مورخ 1401/02/10و شماره 200/99/75مورخ 1399/10/22و شماره 200/99/60مورخ 1399/08/14و شماره 200/96/72مورخ 1396/05/25و شماره 200/96/41 مورخ 1396/03/20و شماره 200/94/118مورخ 1394/12/09موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31و اصلاحیه های آن، با عنایت به نامه شماره 2/51019 مورخ 1401/03/22وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف ذیل به ماده ( 1 ) آیین نامه یاد شده افزوده می شود.

«سامانه ثبت بر خط معاملات: پایانه ای فروشگاهی و متصل به سامانه مودیان است که بر اساس اعلام سازمان، برخی مودیان ملزم به استفاده از آن هستند»

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی