بخشنامه 200/1401/20 مورخ 1401/04/28بحث مالیاتی

بخشنامه 200/1401/20 مورخ 1401/04/28

پیرو بخشنامه شماره 200/1400/1مورخ 1400/01/18موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی–غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره 200/11942/ ص مورخ 1400/10/20مقرر می دارد:

درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی –غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال 1400 در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (132) قانون مالیات های مستقیم، ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، در خصوص درآمدهای مذکور ( درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده ) جاری نخواهد بود.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید

 

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی