بخشنامه 200/1401/15 مورخ 1401/04/04حقوق

بدینوسیله احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر برای اجرا ارسال می شود.

ماده 12- بند (خ) ماده 2 قانون (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) حذف و یک ماده به عنوان ماده 2 مکرر به شرح زیر به قانون (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) الحاق می شود.

تبصره 6 ماده 2 مکرر- کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا باز پرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند… آیین نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (30.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (65) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (60%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش های رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزرات صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت برخورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هر گونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.

اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیر نفتی طبق اعلام وزرات صنعت ، معدن و تجارت ، به بیش از یک ممیز هشت دهم (8/1) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد ، قابل اجرا است.

ماده 39- ماده 56 قانون (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) به شرح زیر اصلاح می شود:

نهاد مأذون از سوی ولی فقیه یا اذن معظم له و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره به جز در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال ، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن ها می شود ، به ترتیب زیر عمل کنند:

1- ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند.

تبصره 1- صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات ، تخفیف ها ، معافیت ها ، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

 

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی