بخشنامه 200/1400/80 مورخ 1400/12/14
بخشنامه 200/1400/80 مورخ 1400/12/14

در اجرای بند (1-3) ماده (3) آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی واجد شرایط موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب (1394/04/31) به پیوست شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مذکور، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.

برای دانلود بخشنامه و پیوست آن اینجا کلیک کنید.

 

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی