بخشنامه 200/1400/60 مورخ 1400/08/25تحلیل پرونده های مالی

بخشنامه 200/1400/60 مورخ 1400/08/25

به موجب به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810272مورخ 1400/02/28هیات عمومی دیوان عدالت اداری  متضمن رای آن هیات به شرح ذیل در خصوص ابطال جزء (ب) از بند2 بخشنامه 200/97/177مورخ 1397/12/28با موضوع حکم عدم پذیرش زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری جاری، جهت اجرا ارسال می شود :

به موجب بند (12) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم: زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است و به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می شود و براساس مفاد دادنامه شماره 1215-1393/07/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری ها، مشمول بند (12) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی  پذیرفته می شود. نظر به اینکه برمبنای جز (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28سازمان امورمالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه گذاری  های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست ، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم  و مفاد دادنامه شماره 1215- 1393/7/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امورمالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

با عنایت به مراتب فوق واستدلال رای موضوع دادنامه های شماره 1636 و 2/1636 مورخ 1399/11/07هیات مزبور و نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر رای موضوع دادنامه صدرالذکر ،صرفاً مقرره مذکور در جزء (ب) از بند 2 بخشنامه مورد نظر مربوط به زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری ابطال  گردیده است، لذاجزء (ب) از بند 2 بخشنامه موصوف به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ب- درخصوص سرمایه گذاری های جاری ( اعم از سریع المعامله وسایر سرمایه گذاری های جاری ) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری، زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری به عنوان زیان قابل قبول مالیاتی خواهد بود.

——————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

12- ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال­ های بعد استهلاک‌ پذیر است.

ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی، در اجرای بند (۱) ماده(۱۲) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012