بخشنامه 200/1400/47 مورخ 1400/06/24حقوق

بخشنامه 200/1400/47 مورخ 1400/06/24

در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1400/04/31 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ  1400/06/09 در ارتباط با اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور صرفاً در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادارت که با رعایت سایر مقررات، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد (متناسب با بهره برداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه)، برای اجرا ابلاغ می شود.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌ سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید.
در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای ‌عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.(۱)

ماده۴۵ـ

ب ـ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012