بخشنامه 200/1400/39 مورخ 1400/06/01توافق نامه

بخشنامه 200/1400/39 مورخ 1400/06/01

بدین وسیله حکم مالیاتی مقرر در جز ۱۳ بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/۰۵/30 (پیوست نامه شماره ۵۵۳۸۹ مورخ 1400/۰۵/31 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور) به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:

” با تمدید یک هفته ای تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی موافقت ومهلت تسلیم اظهارنامه، موضوع جز (۴) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/۰۴/26 تا 1400/۰۶/07 تمدید شد .”

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی ماده 255

3.اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌ سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید.

در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای ‌عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور

ب) سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هر گونه مالیات معاف است.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012