بخشنامه 200/1400/38 مورخ 1400/05/19
بخشنامه 200/1400/38 مورخ 1400/05/19

دراجرای  بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست ، نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ 1400/05/19 در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31 ) مبنی براینکه مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یاد شده پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوط می باشد ،برای اطلاع واجرا ابلاغ می گردد.

امیدعلی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

 

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی