بخشنامه 200/1400/30 مورخ 1400/04/08




بخشنامه 200/1400/30 مورخ 1400/04/08

اجرای مقررات مواد ۲۱۸ و۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم

به منظور حمایت از واحدهای تولیدی وتسهیل اجرای فرآیندهای مالیاتی و در راستای اجرای حکم ماده ۲۵۹ قانون مالیات­ های مستقیم و مقررات بند (الف) ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور، موکداً یادآور می شود مودیانی که برای توقف موقت عملیات اجرایی یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی و یا موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی، تمایل به استفاده از تسهیلات مقرر در بند (الف) ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی موصوف و یا ماده ۲۵۹ قانون یاد شده را دارند، در انتخاب هریک از روش های مصرح در این بند یا ماده، شامل سپرده گذاری وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی معادل میزان بدهی/میزان مالیات مورد رای (حسب مورد) یا معرفی ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امورمالیاتی باشد، مخیر بوده و محدود نمودن مودیان مورد بحث در انتخاب هر یک از روش‌های فوق و خودداری از پذیرش آن جز در مورد معرفی ضامن که اعتبار آن می بایست مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط باشد، مخالف قانون و مقررات فوق الذکر است .

امید علی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی