بخشنامه 200/1400/18در تاریخ1400/03/12
بخشنامه 200/1400/18در تاریخ1400/03/12

اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/4/31

پیرو بخشنامه های شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24  و شماره 200/99/91  مورخ 1399/12/03  موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بر اساس پیشنهاد شماره 21042/200/ص مورخ1399/12/25  این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 1400/03/05  مورخ 05/03/ 1400،مواد (۲۲) و (۲۴) آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می شود.

متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی یادشده الحاق می گردد :

بصره ۵- اجرای حکم این ماده صرفا در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مودی فعال شناسایی شده اند، لازم الاجرا می باشد.

۲-متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی مزبور الحاق می گردد :

تبصره ۳- ادارات امور مالیاتی در مورد هریک از مؤدیان غیر فعال به شرح ذیل، مادامی که به صورت سیستمی یا غیر سیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی بر فعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت.

۱مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند.

۲مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد وهزینه یا خلاصه درآمد وهزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند.

٣مؤدیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عددصفر ابراز نموده اند.

 در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرایم متعلقه بارعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

امیدعلی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی