بخشنامه 1400/16771 مورخ 1400/07/07
به پیوست “تاییدیه مدیران” که بر پایه استاندارد حسابرسی 580 “تاییدیه کتبی مدیران” تجدید نظر شده 1396، بروز رسانی شده است.برای استفاده در حسابرسی صورتهای مالی تقدیم می گردد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی