بخشنامه ۴۸۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱حقوق و دستمزد

بخشنامه ۴۸۶۹۲ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

حداقل مزد مصوب کارگران در سال ۱۳۹۹ تعیین گردید.

کلیه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار

ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در اجرای بند های (7) و (8) بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ 1399/01/26

به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بند های (7) و (8) بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ 1399/01/26 و مستند به ماده (41) قانون کار و بهره‌مندی تمامی کارگران از کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و با سابقه از افراد مزد،” شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه گروه ( دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1399/01/17موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

با جابجایی مبلغ روزانه 25.000 (بیست و پنج هزار ریال) از مبلغ پایه  سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه ۱۳۹۹ موافقت شد.

 بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه 636.809(ششصدو سی و شش هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می گردد.

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ ق.ک) که به اضافه روزانه 55.338 (پنجاه و پنج هزار و سیصدو سی و هشت ریال) افزایش می یابد.

تبصره- از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ با اعمال افزایش این بند مزدشغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوبه وزارت تعاون،، کار و رفاه اجتماعی و نیز ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 636.809 (ششصدو سی و شش هزار و هشتصد و نه ریال) موضوع بند یک کمتر شود.

به کارگرانی که از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنها گذشته باشد، روزانه مبلغ ۳۳.۳۳۳ (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال) نیز به عنوان پایه(سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط” اداره کل روابط کار و جبران خدمت” صورت می‌گیرد.

تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸ ، میزان مقرر در این بندیا تبصره (1) آن هستند مورد تعلق خواهد گرفت.

 تبصره ۳ – بر اساس مصوبه مورخ1399/01/21شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه داشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

سایر مفاد بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ 1399/01/26 کماکان به قوت خود باقی است.

——————————توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————-

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

ماده 41 قانون کار

شورای عالی کار همه ساله موظف است ، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.

۱ – حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن  مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012