بخشنامه 210/۹۹/۳۸در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
بخشنامه 210 /۹۹/۳۸در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۰۶۶۰/د مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ابطال شد.

به پیوست دادنامه شماره ۹۹۰9970905810401  مورخ 1399/03/13  هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ1397/06/17 ) جهت اجرا ابلاغ می شود.

 بر اساس ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم مالیات سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد نظر به اینکه بر خلاف حکم مقرر در ماده 280 قانون مالیات‌های مستقیم، به موجب بخشنامه شماره230/30660/د مورخ1397/06/17 معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که سازمانهای وابسته به شهرداری ها به دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 نمی‌باشند، بخشنامه مذکور خلاف قانون است مستند به بند 1 ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه  اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی