بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۷۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴معافیت مالیاتی

بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۷۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17در خصوص دستورالعمل  شماره 13750/230/د مورخ 1391/04/17به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ارسال می­گردد:

” بر اساس تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستور العمل شماره 13750/230/د مورخ 1391/04/17سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته:« تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.» و مطابق دادنامه 316 مورخ 1394/08/16هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری : « اطلاق حکم مذکور در تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه معافیت ­های مالیاتی می­گردد.» لذا بنا به مراتب فوق:

دستورالعمل مورد شکایت که بر اساس آن شرط برخورداری از معافیت­ های مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، منطق با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و بر مبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای حکم این دستورالعمل در فاصله سال های 1390 تا 1394 بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می­گردد.”

—————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————-

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد نوعی ضمانت اجرایی برای انجام مهم‌ترین تکلیف مالیاتی است. ارائه گزارش عملکرد سالیانه یک فعالیت اقتصادی ( اعم از شخصی یا شرکتی) به سازمان مالیاتی در مهلت مقرر، یکی از اصلی‌ترین تکالیف مودیان مالیاتی است). از این رو سازمان مالیاتی برای متخلفینی که از ارائه اظهارنامه عملکرد مالیاتی خودداری نمایند، جرایم سنگینی در نظر گرفته است. اما برخی از مودیان به دلیل بی‌اطلاعی و یا سهل‌انگاری در انجام این تکلیف کوتاهی می‌کنند. در این نوشته مالیات بر عملکرد قصد داریم شما را با انواع جرایم مربوط به اظهارنامه مالیاتی نظیر جریمه عدم ارسال اظهارنامه عملکرد و جریمه عدم پرداخت مالیات قابل پرداخت آشنا نماییم. با ما همراه باشید.

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه عملکرد برای چه کسانی است؟

بر اساس ماده 192 ق.م.م، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحبان کسب و کار، در سه حالت زیر مشمول پرداخت جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد می‌شوند:

  • عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر (مهلت مقرر برای مودیان حقیقی، 31 خرداد و برای مودیان حقوقی 4 ماه پس از پایان سال مالی است)
  • کتمان درآمد در اظهارنامه مالیات بر عملکرد
  • ثبت هزینه‌های غیرواقعی در اظهارنامه مالیات بر درآمد

نکته

دقت کنید که علاوه‌بر موارد مذکور در ماده 192 ق.م.م، در کلیه مواردی که قانون گذار به عبارت “به منزله عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی است” اشاره نموده، اظهارنامه مالیاتی مودی پذیرفته نشده و مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات خواهد شد:

عدم دریافت کد رهگیری برای اظهارنامه مالیاتی ارسال شده؛ در این حالت اظهارنامه مالیاتی مودی به سازمان مالیاتی نرسیده است.

ارسال اظهارنامه با مندرجات صفر برای مودیان بدون فعالیت؛ مطابق تبصره 3 ماده 22 آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م، این اقدام از مصادیق عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی است.

عدم مطابقت اسناد الحاقی به اظهارنامه مالیاتی با مقررات قانونی؛ ترازنامه و صورت سود و زیان و دفاتر قانونی الحاقی به اظهارنامه مالیاتی باید مطابق با مقررات مذکور در تبصره 3 ماده 22 آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 ق.م.م باشند.

انتخاب گروه شغلی اشتباه برای مودی

جرایم مرتبط با اظهارنامه مالیات بر عملکرد

جرائم مرتبط با اظهارنامه مالیات بر عملکرد تنها به جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات محدود نمی‌شود؛ بلکه مواردی نظیر تاخیر در ارسال اظهارنامه عملکرد و یا عدم پرداخت مالیات بر درآمد نیز مشمول پرداخت جریمه است. از این رو جرایم مربوط به اظهارنامه مالیات بر درآمد را می‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی نمود:

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد در مهلت مقرر

جریمه عدم پرداخت مالیات اظهارنامه عملکرد

جریمه تسلیم اظهارنامه مالیاتی با ارقام و هزینه‌های غیرواقعی

جریمه عدم تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک همراه اظهارنامه ( صورت وضعیت مالی و حساب سود و زیان )

 

جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد برای اشخاصی ( اعم از حقیقی و حقوقی ) که اظهارنامه عملکرد خود را در مهلت مقرر ارائه ننمایند، مجموع موارد زیر خواهد بود:

جریمه‌های نقدی غیرقابل بخشش

جریمه‌های اعتباری عدم استفاده از تسهیلات

محاسبه و مطالبه مالیات تنها بر اساس درآمدها

 

جریمه های نقدی غیرقابل بخشش

بر اساس ماده 192 ق.م.م، در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10% مالیات متعلق برای سایر مودیان خواهد شد.

به این ترتیب می‌توان میزان جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی را در جدول زیر خلاصه نمود:

مودیجریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد
اشخاص حقوقی30% مالیات متعلق
اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل – گروه اول30% مالیات متعلق
اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل – گروه دوم30% مالیات متعلق
اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل – گروه سوم30% مالیات متعلق
سایر مودیان10% مالیات متعلق
                                      جدول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد

جریمه های اعتباری عدم استفاده از تسهیلات مالیاتی

مطابق تبصره ماده 193 ق.م.م عدم تسلیم اظهارنامه در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد. به این ترتیب جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد برای مودیان مشمول معافیت مالیاتی دوره‌ای و یا نرخ صفر، محرومیت از معافیت در سال مربوطه است.

نکته

مطابق ماده 201 ق.م.م در صورتی که مودی برای 3 سال متوالی اظهارنامه عملکرد خود را ارائه نکند، مشمول جریمه‌ها و مجازاتهای مقرر و همچنین محرومیت از کلیه معافیتها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور خواهد شد.

مطالبه و محاسبه مالیات تنها بر اساس درآمد مودی

یکی از مهم‌ترین انواع جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد، تهیه اظهارنامه برآوردی برای مودیان است.

بر این اساس مطابق ماده 97 ق.م.م، در صورتی که مودیان اشخاص حقیقی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری نماید، سازمان مالیاتی بر اساس فعالیت و سایر اطلاعات اقتصادی مودی نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی تنها با احتساب درآمد و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مودی اقدام می‌کند.

نکته

علیرغم اینکه در ماده 97 تنها به اشخاص حقیقی اشاره شده است، اما در ابتدای سال 1401 سازمان مالیاتی طی اطلاعیه‌ای از تهیه اظهارنامه برآوردی برای کلیه مودیان ( اعم از حقیقی و حقوقی ) دارای فعالیت اقتصادی که از ارائه اظهارنامه مالیاتی خود در مهلت مقرر خودداری نموده‌اند، خبر داد.

جریمه عدم پرداخت مالیات اظهارنامه عملکرد

تاخیر در پرداخت مالیات و یا تنظیم  اسناد خلاف واقع جهت پرداخت مالیات کمتر، مشمول جرایم زیر خواهد شد:

  • جرایم نقدی و توقیف اموال
  • جرایم اعتباری و ممنوع الخروجی
  • ابطال اسناد انتقال صوری  اموال

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012