بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۵۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

مبلغ هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط تنخواه گردان پرداخت می شود اعلام شد.

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال  بخشنامه شماره 200/96/131 مورخ 1396/10/04 در خصوص اجرای حکم تبصره (3) ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال  می­گردد.

نادر جنتی

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی