بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۴۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۴۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 48356/ت 55654هـ مورخ 1398/04/24 هیأت محترم وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (منتشر شده در روزنامه رسمی کشور به شماره ویژه نامه  1180 مورخ 1398/05/01)، بند (1) از ماده (3) و تبصره ذیل آن به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد.

« ماده 3- منابع مالی اجرای فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

1-     تا پنج در هزار درآمد وصول شده از فروش برق هسته‌ای شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران از محل اعتبارات مصوب مربوط.

تبصره- هزینه‌های پرداختی شرکت یاد شده به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن تلقی می‌شود. »

 نادر جنتی

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی