بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۱۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹مهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۱۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

اعمال بخشودگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام شد.

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/3/د مورخ 1397/01/18 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 22 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 6 مورد تاییدیه شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/01/17 لغایت 1398/02/18 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/48542 مورخ 1398/02/22 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی