بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۱۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده برای عملکرد ۹۷ اعلام شد.

  به پیوست تصویب نامه شماره 2390/ت 56435 ه مورخ  1398/01/18 هیات محترم وزیران درخصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:

«1-بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال 1397 که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن ها در اثر وقوع سیل فروردین سال 1398 از بین رفته است، با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده می شود.

2- استان های سیل زده توسط وزارت کشور تعیین می شود.»

نادر جنتی

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

درج آگهی استخدام recruitment ads
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی