بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۱۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۱۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده برای عملکرد ۹۷ اعلام شد.

  به پیوست تصویب نامه شماره 2390/ت 56435 ه مورخ  1398/01/18 هیات محترم وزیران درخصوص ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:

«1-بدهی مالیات بر درآمد مودیان استان های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال 1397 که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن ها در اثر وقوع سیل فروردین سال 1398 از بین رفته است، با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده می شود.

2- استان های سیل زده توسط وزارت کشور تعیین می شود.»

نادر جنتی

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی