بخشنامه ۲۳۰/۱۲۳۹۲ در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
بخشنامه ۲۳۰/۱۲۳۹۲ در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ مشاغل خودرویی به مدت ۲ماه ( تا پایان مردادماه ۹۹) تمدید شد.

پیرو ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/07/02 بخشنامه شماره 200/99/24 مورخ1399/02/29 مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل خودرویی، که بیش از این مطابق بند (6) دستورالعمل شماره200/98/522 مورخ 1398/12/24 حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ اعلام شده بود به مدت دو ماه اضافه می شود . بدیهی است اشخاص مذکور در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن می باشند.


برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی