بخشنامه ۲۳۰/۱۰۳۵۹/د در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
بخشنامه ۲۳۰/۱۰۳۵۹/د در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

زمانبندی برای اصلاح کد گذاری اطلاعات معاملات سال ۱۳۹۲توسط ادارات اطلاعات و خدمات اعلام شد.

پیرو بند ( 2-2 ) دستورالعمل شماره 230/97/14 مورخ 1397/08/02 موضوع «مهلت تعیین شده جهت اصلاح کدگذاری آن دسته از رکوردهای اطلاعاتی که اشتباها کدگذاری و یا الصاق گردیده اند، توسط کاربران سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی مستقر در واحد اطلاعات و خدمات ادارات کل امور مالیاتی کشور که تا تاریخ 1397/08/30 تعیین شده بود»، به اطلاع می­رساند:

 به منظور جلوگیری از بروز مشکلات آتی ناشی از رکوردهای اطلاعاتی غیر مرتبط مذکور در کارتابل ادارات کل امور مالیاتی از حیث:

 1) الزام به رسیدگی مالیاتی رکوردهای اطلاعاتی مانده در کارتابل ادارات کل جهت احتراز از شمول مرور زمان شدن وفق ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31،

 2) اقدامات پیش رسیدگی در اجرای ماده 229 قانون،

 3) انتقال پرونده مالیاتی رسیدگی شده;

و همچنین سایر موارد مرتبط با موضوع، علی الخصوص اطلاعات مالیاتی عملکرد سال 1392، کاربران دارای دسترسی در ادارات  حداکثر تا پایان روز 1398/03/04 می­توانند نسبت به اصلاح کدگذاری اطلاعات موصوف اقدام نمایند.

شایان ذکر است پس از تاریخ تعیین شده، امکان اصلاح کد گذاری مسدود خواهد گردید.

نادر جنتی

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی