بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۳۴در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۳۴در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

اضافه شدن اشتهارد و کاسپین در بند الف ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به مصوبه دولت ابلاغ شد.

پبرو بخشنامه های شماره 200/94/79 مورخ 1394/08/05 و شماره 230/96/47 مورخ 1396/04/04 به پیوست تصویر تصویب نامه های شماره 989/ت55625هـ مورخ 1399/01/09 (درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/01/19) و شماره 29710/ت55625هـ مورخ 1399/03/25 (درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/03/27) هیأت محترم وزیران مبنی بر اضافه شدن عبارت “و اشتهارد و کاسپین” بعد از عبارت “استان های قم و سمنان” در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319هـ مورخ 1394/07/11 هیأات محترم وزیران برای اجرا ابلاغ می شود.

مصوبات مورد نظر برای واحدهای تولیدی و معدنی که پانزده (15) روز پس از درج هر یک از مصوبات مذکور در روزنامه رسمی کشور از طرف وزارت خانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، لازم اجرا می باشد.

محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی