بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۱ در تاریخ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۱ در تاریخ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

معافیت مقرر در ماده ۷ قانون تشکیل هیات امنای صرفه جویی اعلام شد.

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره201-41  مورخ 1398/11/26 در خصوص “معافیت مقرر در ماده (7) قانون تشکیل هیأت امنای صرفه جویی ارزی” که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود. 1/20-8

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی