بخشنامه ۲۱۰/۹۸/۹۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
بخشنامه ۲۱۰/۹۸/۹۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

خرید و فروش «اوراق جعاله»،«اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی در بورس از مالیات معاف شد.

پیرو بخشنامه شماره 200/95/34 مورخ 1395/05/18، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/09/25 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/58339 مورخ 1398/10/02، ابزارهای مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده  1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 20 الی 22 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

ردیف 20 : اوراق جعاله، به استناد صورتجلسه مورخ 1396/12/29

ردیف 21 : اوراق وکالت، به استناد صورتجلسه مورخ 1397/12/20

ردیف 22 : اوراق بیمه اتکایی، به استناد صورتجلسه 1397/11/02

محمود علیزاده

جهت دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی