بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۶ در تاریخ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات عایدی سهام بانک ها و موسسات اعتباری اعلام شد.

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات عایدی سهام بانک ها و موسسات اعتباری موضوع بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود

 امید علی پارسا

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

درج آگهی استخدام recruitment ads
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی