بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

تفویض اختیار تقسیط و انهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 200/99/1 اعلام شد.

پیرو بخشنامه شماره 200/99/1 مورخ 1399/01/05 بدین وسیله اختیارات مندرج در بند یک بخشنامه یاد شده به مدیران کل امور مالیاتی سرار کشور تفویض می گردد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی