بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۸درتاریخ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۸درتاریخ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ اعلام شد.

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره ۷۳ مورخ 1398/01/27  پاراگراف (بند) آخر بخشنامه شماره200/98/80  مورخ 1398/08/27  به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ 1387/04/12 لازم الاجرا می‌باشد.

 بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1384/08/15 و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه، در حدود قانون یا متعارف، به کلیه کارکنان پرداخت می‌شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد .

امید علی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی