بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۲۷در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۲۷در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران،مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ برای اجرا در سال ۱۳۹۹ اعلام شد.

اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحی مورخ 1394/04/31 ، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در تاریخ 1398/11/30  به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، با عنایت به بند ۴ مصوبه جلسه مورخ1398/12/26 ، ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا،  برای اجرا از تاریخ 1399/04/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می شود.

نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر میدارد؛

1- ادارات امور مالیاتی موظفند در صورتی که مالکین املاک قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق الذکر( 1399/04/01 ) نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی‌های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به محل ارزش معاملاتی املاک مصوب 1397/11/30 اقدام و قبض مالیاتی واریزی را به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نموده باشند، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 31/03/ 1۳۹۹ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم را در چارچوب مقررات صادر نمایند.

2- گواهی های صادره قبل از تاریخ 1399/04/01  تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می‌باشد.

مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حذف درخواست مالک مستلزم تحویل مورد معامله با نام خریدار می باشد، جاری نخواهد بود.

مقتضی است با توجه به تغییرات ایجاد شده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مراجعه به ادارات کل امور مالیاتی تابع آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوری های مالیاتی نسبت به بارگذاری جداول ارزش معاملاتی مذکور در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک از تاریخ 1399/04/01 اقدام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد .

امیدعلی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی