بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

ابلاغ رای هیات دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آئین نامه اجرایی تبصره ۳۲ ماده ۲۱۹ ق.م.م اعلام شد.

به پیوست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در خصوص ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/97/81/ص مورخ 1397/5/25 برای اقدام لازم ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی