بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

 اصلاح دستورالعمل اجرائی بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

شماره 200/94/101مورخ 1394/11/03در خصوص دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و با توجه به تغییر مرجع تشخیص یا تایید قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور به موجب بند (ب) ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15به پیوست تصویر بند (3) اصلاحی ماده (1) دستورالعمل اجرایی مذکور که از طرف وزرایی امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب گردیده است جهت اطلاع و اجرای ابلاغ می­گردد.

امیدعلی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی