بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸گزارش نویسی

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج اعلام شد.

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث « امتیاز فیش حج » در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بدینوسیله اعلام می دارد:

نظر به اینکه ارزش «امتیاز فیش حج» ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد; بنابراین، آن بخش از «امتیاز فیش حج» که در قالب سپرده گذاری نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند (1) ماده (17) قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکور که مازاد بر ارزش سپرده گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند (3) ماده (17) قانون یادشده می باشد.

لازم به ذکر است درخصوص « فیش حج واجب » در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود « فیش حج واجب » از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

اموال مشمول و خارج از شمول ماليات بر ارث

براساس اصلاحيه مورخ ۳۱/ ۴/ ۹۴ قانون ماليات هاي مستقيم، براي متوفيان تاريخ ۱/ ۱/ ۹۵ و بعد از آن اموال مشمول و خارج از شمول ماليات بر ارث عبارتند از :

 اموال مشمول

سپرده هاي بانکي، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار ( به استثناي سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها ) و سودهاي متعلق به آنها و همچنين سود سهام و سهم الشرکه تا تاريخ ثبت انتقال به نام وراث و يا پرداخت و تحويل به آنها

سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها طبق مقررات مزبور
حق الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي که در بندهاي مذکور به آنها تصريح نشده است

انواع وسائل نقليه موتوري ، زميني ، دريايي و هوايي

املاک و حق واگذاري محل

اموال و دارايي هاي متعلق به متوفاي ايراني که در خارج از کشور واقع شده است

 اموال خارج از شمول

وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه‌گزار و يا کارفرما از قبيل انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي، خسارت فوت و ديه.

اموالي که براي سازمانها و موسسه هاي مذکور در ماده (۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تاييد سازمان ها و موسسه‌هاي مذکور.

اثاث البيت محل سکونت متوفي

اموالي که جزء ماترک متوفي باشد و طبق قوانين يا احکام خاص، مالکيت آنها سلب و يا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص موضوع ماده (۲) اين قانون قرار گرفته باشد ( در صورتي که بابت سلب مالکيت عوضي داده شود، ارزش آن عوض يا اموال سلب مالکيت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب خواهد شد).

 معافيت وراث شهداي انقلاب اسلامي از ماليات بر ارث

وراث طبقات اول و دوم ، نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث نخواهند بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يکي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي  ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد مي‌باشد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012