بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن درخصوص دهیاری ها اعلام شد.

به پیوست قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن که در تاریخ 1398/03/20 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی شماره 1174 مورخ 1398/04/20 منتشر گردیده است برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

متن قانون مذکور بدین شرح است:

ماده واحده- در بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «شهرداری ها» عبارت «و دهیاری ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره- اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد.مالیات هایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود.

امید علی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی