بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد سه میلیون ریال تعیین و از هر گونه مالیات دیگر بجز مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.

برای اطلاعات بیشتراینجا کلیک کنید.

درج آگهی استخدام recruitment ads
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی