بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

شروط دوره معافیت واحدهای سرمایه گذاری صنعتی و  معدنی اعلام شد.

به پیوست تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/02/31 هیأت محترم وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد:

1-­ با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند.

2-­ تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

برای تعریف شهرک های صنعتی باید گفت که چنانچه شهرکی شامل تعدادی کارخانه و کارگاه تولیدی باشد و حداقل بیست کیلومتر تا شهر اصلی فاصله داشته باشد، به آن شهرکی صنعتی می گویند. مانند: شهرک های صنعتی سمنان، شهرک صنعتی مورچه خورت، شهرک صنعتی جی، شهرک صنعتی اراک و ….

این شهرک ها با هدف توسعه و متمرکز شدن تولیدات صنعتی در منطقه ای خاص در نظر گرفته می شود. در واقع منظور از ایجاد این شهرک ها، توسعه صنایع به خارج از مناطق شهر نشینی است تا با این کار تاثیر آلاینده های منفی بر ساکنین شهری کاهش یابد، و همچنین دسترسی بهتر به مسیرهای حمل ونقل، کمتر کردن بار ترافیکی در مناطق شهرنشین را نیز به همراه دارد.

معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی:

برای شهرک های صنعتی و مناطق ویژه تشویق ها و معافیت هایی در نظر گرفته شده که اعمال این معافیت ها، به دلیل گوناگونی شرایط مانند مناطق کمتر توسعه یافته و دیگر مناطق، متفاوت هستند.

برای تشویق سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توسط سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی، بیمارستان‌ها، معدنی، هتل‌ها، خدماتی و مراکز اقامتی گردشگری، که با اجازه مراجع ذیصلاح در این مناطق سرمایه‌گذاری می کنند، اگربرای آنها از ابتدای سال ۱۳۹۵ پروانه بهره‌برداری صادر شده باشد یا قرارداد استخراج و فروش امضا کرده باشند، تشویق‌های مالیاتی اعمال می‌شود.

نحوه اعمال مالیات در سرمایه گذاری در این شهرک ها، به نرخ صفر محاسبه می شود. و در دوره ای معادل 13 سال برای آنها مالیات با نرخ صفر محاسبه می شود. البته این قانون برای مناطق کمتر توسعه نیافته قابل اجراست و این مالیات، در سال‌های بعد از دوره ۱۳ ساله محاسبه مالیات تا زمانی ادامه دارد که با نرخ صفر درصد ، جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، و بعد از آن مالیات با نرخ‌های تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می شود.

در حالیکه که مالیات با نرخ صفر برای شهرک‌های صنعتی و ویژه اقتصادی در سایر مناطق به این صورت است که در یک دوره هفت ساله مالیات با نرخ صفر محاسبه می شود و مالیات به نرخ صفر برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی و ویژه اقتصادی که در سایر مناطق به این صورت است که ۵۰ درصد مالیات‌های بعد از دوره هفت ساله محاسبه مالیات با نرخ صفرتا هنگامی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود با نرخ صفر درصد و ۵۰ درصد باقی‌مانده با نرخ‌های تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و دریافت می‌شود و بعد از آن نیز ۱۰۰ درصد مالیات تعلق گرفته به آن با نرخ های تعیین شده محاسبه خواهد شد. باید اشاره کرد هیات دولت فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای برنامه های پنج ساله را تعیین می کنند.

در طی ابلاغیه ای از طرف سازمان امور مالیاتی کشور: اگر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با همکاری سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی صورت گرفته باشد، به ازای هر پنج درصد شراکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۱۰ درصد به تشویق گفته شده، به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا ۵۰ درصد افزوده می‌شود.

 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012