بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

تمدید مهلت بخشودگی جرائم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ موضوع ق.م.م و قانون ارزش افزوده اعلام شد.

با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه های شماره 41 /200/98مورخ 1398/05/08، 200/98/45مورخ 1398/05/27، 200/98/65مورخ 1398/07/08، 200/98/69مورخ 1398/07/30و 200/98/87 مورخ 1398/09/27 بدین وسیله مقرر می گردد:

مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خردادماه سال 1399 پرداخت نمایند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه 1398 ( 90 درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و 80 درصد برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.
همچنین مودیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ 1398/11/12ابلاغ گردیده است، چنانچه حداکثر تا تاریخ 1399/03/31 نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند، مشمول حکم بند (2) بخشنامه شماره 200/98/45 مورخ 1398/05/27خواهند بود.
 امیدعلی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی