بخشنامه شماره 212/16973/ص مورخ 1402/09/12تجدید ارزیابی دارایی

مدیران کل محترم امور مالیاتی
تصویر دادنامه شماره 140231390001736156 مورخ 08/07/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال نامه شماره 68696/230/د مورخ 26/10/1401 معاون محترم درآمد های مالیاتی سازمان، صرفا ناظر بر مهلت مرورزمان مربوط به جریمه صورتحساب برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌ شود.
خلاصه پیام رای:
مطابق نامه مورد شکایت، آخرین مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، برای تمام فصول سال 1396، تاریخ 15/02/1402 می باشد.
شاکی مدعی است، با توجه به تفکیک و تصریح دو نوع جریمه در ماده یاد شده، مهلت مرور زمان ماده 157 ق.م.م، در خصوص مطالبه جرائم ناشی از عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامله خود، پنج سال از تاریخ ثبت یا صدور صورتحساب می باشد ولذا تاریخ 15/02/1402 را، صرفا به عنوان آخرین مهلت رسیدگی به جرائم ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات می داند.
بر اساس دادنامه فوق، با این‌که دو نوع جریمه موصوف در ماده 169 قانون فوق متمایزند، اما در مقرره مورد شکایت تاریخ 15/02/1402 به عنوان آخرین مهلت رسیدگی به هر دو نوع جریمه به طور مطلق، برای تمام فصول سال 1396 ذکر شده و این امر موجب توسعه مرور زمان قانونی به ضرر مودیان می شود، لذا تسری مهلت مذکور در مقرره برای جرائم نوع اول (ناظر به صورتحساب) مغایر قانون است و صرفا برای جرایم نوع دوم (ناظربر فهرست معاملات) صحیح است.
مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

برای دانلود دادنامه شماره 140231390001736156 اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012