بخشنامه شماره 212/15683/ص مورخ 1402/08/24
مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140231390001736448 مورخ 1402/07/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت «جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از قسمت انتهایی بند 8 دستورالعمل بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه 1401(به شماره 100917 مورخ 1401/05/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی) برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می ‌شود.

خلاصه پیام رای:

در قسمت انتهایی بند 8 مقرره مورد شکایت در مورد پرونده مودی مالیات بر ارزش افزوده که وفق حکم بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 قطعی می ‌شود، چنانچه کتمان بخشی از درآمد احراز و اثبات شود، عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی مربوط پیش بینی شده است.

شاکی مدعی است، اتخاذ تصمیم در خصوص بخشودگی تمام یا بخشی از جرایم مالیاتی صرفا در اختیار سازمان امور مالیاتی است و ارتباطی با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 ندارد و از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج و با بند مذکور از قانون بودجه 1401 و ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و دادنامه شماره 1005 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است.

 بر اساس رأی شماره 6448 مرجع فوق، عبارت مذکور در مقرره مورد شکایت در خصوص عدم قابلیت بخشودگی جرایم مربوط، به جهت تضییع حقوق مودیان و به علت خارج بودن از حدود اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و مخالفت با قانون، از زمان تصویب ابطال شد.

مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

برای دانلود دادنامه شماره 140231390001736448 اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012