بخشنامه شماره 210/47832/د مورخ 1402/07/17انواع مالیات مستقیم و غیر مستقیم

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویب نامه شماره 114242/ت61578هـ مورخ 1402/07/01 هیات محترم وزیران موضوع جزء (1) بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، برای اجرا ارسال می گردد.

مقتضی است بند (6) تصویب نامه مذکور “با موضوع معافیت نقل و انتقال سهام موضوع این تصویبنامه از مالیات نقل و انتقال”، مورد توجه قرار گیرد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تصویب نامه شماره 114242/ت61578 اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012