بخشنامه شماره 200/1402/27 مورخ 1402/12/28صورت های مالی

به منظور ایجاد وحدت رویه در محاسبه جرائم موضوع مواد (35) و (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مقرر می‌ دارد;

 

1- مطابق بند (ب) ماده (36) قانون فوق الذکر، ماخذ محاسبه جرائم بند یادشده، صرفاً مالیات و عوارض پرداخت نشده مربوط به موارد مندرج در این بند شامل «کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود»، می باشد.

2- در خصوص مودیان، مادامی که طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلف به اجرای مقررات مربوطه نگردیده‌‌ اند، ادارات امور مالیاتی چنانچه انجام تخلفات بند (ب) ماده (36) قانون پیش‌گفته را احراز و به صورت مکتوب به اطلاع مودی نرسانده باشند، مجاز به اخذ جریمه تکرار تخلف موضوع بند یاد شده نخواهند بود و در خصوص مودیان پس از الزام به انجام تکالیف مقرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اخذ جریمه بند فوق الذکر می بایست با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام پذیرد.

3- ملاک تعیین جرائم موضوع بند (ب) ماده (36) قانون مورد اشاره بر مبنای مندرجات اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قانونی یا اطلاعات سامانه مودیان (حسب مورد) می‌باشد; لذا در صورت اعمال جریمه بند (الف) ماده مذکور، اخذ جرائم موضوع بند (ب) این ماده (موارد مرتبط با اطلاعات اظهار شده یا ثبت شده در سامانه مودیان) بصورت همزمان موضوعیت ندارد، لیکن مشمولیت مودی بابت جریمه بند (الف) ماده (36) قانون صدرالاشاره، مانع از تعلق جریمه مواردی در بند (ب) ماده یاد شده که ارتباطی با اطلاعات اظهار شده یا ثبت شده در سامانه مودیان ندارد، شامل ثبت معامله خود به نام غیر و یا معامله غیر به نام خود و استناد به اسناد صوری، در صورت احراز، نخواهد بود.

4- با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، جریمه ماده (35) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 درخصوص مودیان نظام مالیاتی، پس از استقرار سامانه مودیان موضوعیت ندارد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012