بخشنامه شماره 200/1402/19 مورخ 1402/09/22بحث مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 200/99/22 مورخ 1399/02/27، شماره 210/1400/17 مورخ 1400/03/09و شماره 200/1400/60 مورخ 1400/08/25و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نامه شماره 210/17936/ص مورخ 1401/08/25معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با حکم قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) از بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177مورخ 1397/12/28با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905811180 مورخ 1401/06/29هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به صحیح بودن رای شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است و ضمن نقض آرای شماره 9909970905811636 مورخ 1399/11/07و شماره 140009970905810272  مورخ 1400/02/28هیات یاد شده، اعتبار حقوقی قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) از بند (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28مورد تایید قرار گرفته است، لذا مطابق قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28،هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. همچنین جزء (ب) از بند 2 یاد شده، به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد:

«ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکه (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش ارزش این نوع از سرمایه گذاری ها از شمول مالیات خارج بوده و در صورت کاهش ارزش، زیان آن در حساب مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.»

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012