ارزش افزوده صورتحساب های ارجاعی که تاریخ صورتحساب مرجع آن قبل از1403/01/01محاسبه مالیات شرکت ها

پیرو اطلاعیه شماره27 وباعنایت به سوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی درخصوص نحوه صدورصورتحساب ارجاعی اعم ازصورت حساب ابطالی، صورت حساب اصلاحی و صورت حساب برگشت از فروش برای صورتحساب های الکترونیکی صادره در سال 1402 پیرو تغییرات نرخ مالیات برارزش افزوده موضوع ماده(7) قانون مالیات برارزش افزوده در سال 1403 به موجب قانون بودجه سال1403کل کشور، بدینوسیله اعلام می شود، مودیان محترم مالیاتی درصورتی که حسب واقعیت امرنیازمند صدورصورتحساب ارجاعی برای صورتحساب های الکترونیکی (مرجع)به تاریخ صدورسال 1402 درسال 1403 هستند، لازم است نرخ مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء درسال 1402 ازجمله ماده7 (9%)قانون مالیات بر ارزش افزوده را حسب مورد برای کالاها و خدمات مشمول آن، در صورتحساب های ارجاعی درج نمایند.

بدیهی است این موضوع در خصوص صدورصورتحساب اصلاحی و برگشت ازفروش صرفا درحدود شناسه کالاهای مندرج درصورتحساب مرجع قابلیت داشته و درصورت درج شناسه کالا یا خدمت جدید اعم از عمومی یا اختصاصی برای مواردافزایشی موضوعیت ندارد.

مزید آگاهی اعلام می دارد در زمان ثبت و صدورصورتحساب ارجاعی در سامانه مودیان صرفا آثار تغییرات صورتحساب های ارجاعی نسبت صورت حساب مرجع ازحیث مبالغ و آثار مالیاتی آن در دوره صدورصورتحساب ارجاعی در سامانه لحاظ خواهد شد.به عنوان مثال اگر صورتحساب مرجع به تاریخ سال 1402 با مبلغ 100 واحدفروش و9 واحد مالیات بر ارزش افزوده صادرشده باشد و حسب دستورالعمل نحوه صدورصورتحساب، صورتحساب الکترونیکی  اصلاحی درسال 1403 بامبلغ 90واحد فروش و 1/8 مالیات برارزش افزوده بادرج شماره منحصربه فرد صورتحساب الکترونیکی مرجع درصورتحساب ارجاعی در سامانه مودیان ثبت شود، درکارپوشه فروشنده (صورت حساب های نوع 1و2)و حسب موردکارپوشه خریدار(صورتحساب نوع 1) صرفا آثار تعدیل 100واحد فروش به 90 واحدو مالیات متعلق تغییرات لحاظ خواهدشد. 

 

                                                            برای دانلود اطلاعیه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012