ابلاغیه 440/046/ب/98مهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

اصلاح زمانبندی اجرای برخی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران و فرابورس ایران اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012