آیین نامه موضوع ماده 6 مصوب 1398/07/21
آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/7/21

فصل اول تعاریف

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

  • سازمان: سازمان امور مالیاتی  کشور.

ب -قانون: قـانـون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21.

پ- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق موضوع بند «پ» ماده 5 قانون و ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ت- جمع صورتحساب:  جمع مبالغ کلیه صورتحسابهای الکترونیکی بابت کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در یک دوره مالیاتی توسط مودی صادر شده است.

ث- واحد جدید التاسیس: مؤدی مالیاتی که پس از مهلت  موضوع  ماده 3 قانون شروع به فعالیت و کسب و کارمی نماید.

ج- واحد فاقد سابقه مالیاتی: مودی مالیاتی که مشمول واحد جدید التاسیس نبوده و برای دوره مشابه سال قبل در نظام مالیاتی کشور دارای سابقه مالیاتی نمی باشد.

چ- مالیات: با توجه به مواد 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم و عوارض آلایندگی تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواهد بود.

ح- حد مجاز فروش: حداکثرسقف مجاز فروش کالا و ارایه  خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی که مودی مکلف به فروش آن از طریق صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد.

خ- فروش اظهارشده: مبلغ فروش کالاها و خدمات مشمول مالیات  بر ارزش افزوده که مؤدی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می نماید:

–  تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده.

–  صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان.

د- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

فصل دوم: محاسبه حد های مجاز  فروش

ماده 2- محاسبه حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر می باشد:

الف- برای واحدهای جدید التاسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می باشد.

ب- برای سایر مودیان که بعنوان کسب و کار جدید التاسیس و فاقد سابقه محسوب نمی شوند حد مجاز فروش معادل است با سه برابر فروش اظهاری مشمول دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است.

ماده3- سازمان موظف است، به منظور آگاهی مودی  از حد مجاز­ فروش تعیین شده موضوع ماده 2  این آیین نامه برای هر دوره مالیاتی ایشان، تمهیدات لازم را در کار پوشه  اختصاصی مودی فراهم نماید.

فصل سوم: افزایش حد مجاز فروش

ماده 4- مودی به منظور افزایش حدمجاز­ فروش­ می­بایست  به یکی از روش های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید:

الف- پرداخت یا ترتیب پرداخت علی­الحساب مالیات بر ارزش افزوده و ثبت درخواست افزایش حد مجاز.

ب- ثبت درخواست افزایش حد مجاز فروش و ارایه تضامین معتبر از قبیل سپرده بانکی، ضمانت بانکی و رهن اموال غیر منقول پس از تایید درخواست توسط اداره امور مالیاتی مربوطه.

تبصره 1–  در صورتی که مودی بعلت عدم پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده از حداکثر حد مجاز فروش موضوع بند (ب) ماده 2 این آیین نامه استفاده نکرده باشد با پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی مالیات دوره مشابه سال قبل، می تواند از حد فروش مجاز استفاده نماید.

تبصره 2– سازمان موظف است به محض پرداخت مالیات  جهت افزایش  حد مجاز فروش یا ارائه تضامین کافی به نسبت مالیات پرداخت شده یا تضمین داده شده، حد مجاز فروش مودی را افزایش دهد.

تبصره 3– افزایش حد مجاز فروش پس از اتمام هر دوره امکان پذیر نمی باشد.

ماده 5-  افزایش حد مجاز از طریق کارپوشه مودیان به صورت  برخط در حافظه یا حافظه­های مالیاتی مودی و یا دریافت کد تخصیصی افزایش حد مجاز، جهت اعمال در حافظه مالیاتی حسب مقررات اعلامی توسط مرکز امکان پذیر می باشد.

فصل چهارم: نحوه صدور صورتحسابهای بیشتر از حد مجاز

ماده 6-  اگر جمع مبالغ فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب جدید و صورتحسابهای الکترونیکی قبلی در همان دوره مالیاتی بیش از  حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ فروش کالا و خدمات مازاد بر مجاز فروش در صورتحساب درج نشده و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود ولیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به صورتحساب الکترونیکی می باشد.

فصل پنجمسایر تکالیف و مقررات

ماده 7- جهت بهرمندی خریدار از اعتبار مالیاتی  صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده 6 این آیین نامه، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را براساس مقررات اعلامی توسط مرکز صادر نماید.

برای دانلود آئین نامه اینجا کلیک کنید.

 

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012