آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشورتجزیه و تحلیل مالیاتی

آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی­_ وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیات وزیران در جلسه1400/09/21 به پیشنهاد شماره 2/22902  مورخ 1400/02/19وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 ماده 1-در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1-قانون: قانون مالیاتهای مستقیم _مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن.

2-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

3-اشخاص مشمول: کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) برای اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی بالاتر از ده میلیارد (10.000.000.000)ریال و برای اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از (۱۸) سال تحت تکفل باارزش مجموع بالاتر ازده میلیارد (10.000.000.000)ریال

ماده 2-  نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) موضوع این آئین نامه بر اساس جدول زیر می باشد:

مجموع ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاقک (کابین) (ريال)

نرخ مالیات سالانه (درصد)

از

تا

نسبت به مازاد

0

10.000.000.000

0

10.000.000.001

15.000.000.000

10.000.000.000

1

15.000.000.001

30.000.000.000

15.000.000.000

2

30.000.000.001

45.000.000.000

30.000.000.000

3

نسسبت به مازاد 45.000.000.000

4

 

ماده3- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای اجرایی موظفند در اجرای ماده (169) مکرر قانون، آخرین داده ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص کلیه مالکین خودرو‌ها در ابتدای سال ۱۴۰۰، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس ( تلفن ثابت و همراه ) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می‌کند از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف  پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده 4- وزارتخانه های کشور ( سازمان ثبت احوال کشور ) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از (۱۸) سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می‌کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف ( ۱۵) روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره –متخلف از این حکم، مشمول ضمانت اجرای مندرج در تبصره (1) و تبصره (3) ماده (۱۶۹) مکرر قانون خواهد شد.

ماده ۵- در صورت تعدد مالکین یک خودرو، هر یک از آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش سایر خودروهای تحت تملک، مشمول این آیین نامه خواهند بود.

ماده ۶– سازمان می‌تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که تا پایان سال ۱۳۹۹ اعلام شده است، تعیین نماید.

 ماده ۷– سازمان موظف است پس از اخذ داده‌ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های موضوع مواد (۳) و ( 4) این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی­های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تبصره– در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی باشند.

ماده 8- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودروهای خود را مطابق نرخ های موضوع ماده (2) این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.

ماده ۹– چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننماید، سازمان می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

ماده 10- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین‌نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیاتهای نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین‌نامه نمی باشند.متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره 1- سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات موضوع مواد (3) و (4) این آیین نامه، با طراحی سامانه­ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد.

تبصره ۲- سازمان موظف است پس از وصول مالیات های متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین‌نامه را در  سامانه مربوط صادر نماید.

ماده ۱۱- چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (9) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می‌شود.

برای دانلود نامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012