راهنمای بکارگیری استاندارد بین‌المللی حسابداری ۳۴ گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای
این نشریه تالیف آقای عبداله آزاد و خانم محبوبه کاظمی بوده
هدف ارائه راهنمایی‌هایی درباره استاندارد یاد شده تهیه شده و شامل موارد زیر است:

تعریف مبانی، هدف‌ها، الزامات مربوط به تهیه، کاربرد اهمیت و دوره‌های زمانی تحت پوشش گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای
محتوای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای و یادداشت‌های توضیحی گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای
شناخت و اندازه‌گیری در گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…
ثبت نام