طبق ماده 357 حق العمل اینگونه تعریف می گردد:
ماده 357 - حق العمل كاركسي است كه به اسم خودولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده ودرمقابل حق العملي دريافت مي دارد.
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

نکات مالیاتی حسابداری حق العمل کاری: نکات مالیاتی حسابداری حق العمل کاری

ثبت نام