یکی از مواردی که باید هر حسابدار، مدیر مالی یا صاحب کسب و کار با آن آشنا باشد موضوع رسیدگی مالیاتی است و از وجوه تمایز حسابداران و مدیران مالی نحوه عملکرد آنها در رسیدگی های مالیاتی است که میزان و ارزش واقعی و عیار اصلی عملکرد و دانش مالیاتی آن ها را نشان می دهد.
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

نحوه رسیدگی مالیات بر عملکرد

نحوه رسیدگی مالیات بر عملکرد

ثبت نام