نحوه رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده

  • تاریخ نشر : ۹۸/۰۲/۱۱
  • نویسنده : همت تراز
  • تعداد بازدید :در مواردی که ماموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مدیران و خریداران مکلف به ارانه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشد و در صورت عدم ارانه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده 22 این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دسنتورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد .

بخشنامه200/97/160

درج آگهی استخدام recruitment ads
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مشتریان Customer
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی