صاحبان كسب و كارهاي مجازي (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) همانند ساير فعالان اقتصادي مشمول قوانين مالياتي مربوط مي باشند و فارغ از محل فعاليت، مي بايست تكاليفی را به انجام برسانند. در غير اين صورت مشمول جرايم قانوني مقرر خواهند شد.
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

نکات مالیاتی کسب و کارهای مجازی

مشاورمالی اصفهان ،مشاورمالیاتی اصفهان،مدیرمالی در اصفهان ،مشاورمالی در اصفهان ،مشاورمالیاتی در اصفهان ،

نکات مالیاتی کسب و کارهای مجازی

مشاورمالی اصفهان ،مشاورمالیاتی اصفهان،مدیرمالی در اصفهان ،مشاورمالی در اصفهان ،مشاورمالیاتی در اصفهان ،

ثبت نام